Kamini Vilsor
Više od 10 godina iskustva u projektiranju, izgradnji i montaži kamina
Oblikujte sami svoju vatru!

Klasični kamini

Klasicni kamini

Klasični kamini su kamini koji se vrlo dobro uklapaju u gotovo svaki ambijent i interijer. Izrađuju se od kamenih elemenata, i to od punog masivnog kamena ili kamenih ploča koje se lijepe na zidani element kako bi se dobio dojam masivnosti. Kamini jednostavnijih linija mogu se izgraditi i od zidanih elemenata koji se potom oboje u određenu (npr. bijelu) boju čime se dobije imitacija kamena. Na postolje se kamina najčešće postavlja mramorna ili granita ploča debljine 2, 3 ili 6 cm, čime se ono lakše održava – posebnice ako se za gradnju koristio kamen vapnenačke (poroznije) strukture. Vrsta (boja) mramora može se kombinirati s bojom namještaja koja prevladava u prostoriji čime se kamin potpuno uklopi u interijer.

Od ostalih materijala najčešće se koristi ukrasni šamot od kojih se izrađuju nadvoji oko ložišta. Šamot može biti žuti ili crveni, glazirani ili neglazirani, te različitih dimenzija. Greda kamina može se napraviti i od drva – punog ili “šupljeg” hrasta, s tim da se kod punog hrasta s vremenom pojave veće pukotine te se on više koristi kod rustikalnih modela kamina. Ukoliko se i greda radi od kamena, često se radi profilirana čime se dobije određena elegancija što ovakvi modeli i zahtijevaju.

I u klasične se kamine u 99% slučajeva ugrađuje gusnato ložište čime oni dostižu svoju potpunu iskoristivost i funkcionalnost. Otvorena ložišta jednostavno pripadaju prošlosti.