Kamini Vilsor
Više od 10 godina iskustva u projektiranju, izgradnji i montaži kamina
Oblikujte sami svoju vatru!

Montaža

Montaža kaminaMontaža kamina je posao koji treba odraditi profesionalac obučen za taj posao.

Vjerujte nam da smo u dvanaest godina bavljenja ovim poslom vidjeli svakakve instalacije i susreli se s brojnim investitorima koji su bili nezadovoljni izgledom ili, još gore, funkcioniranjem ugrađenog kamina. Naime, ako netko kvalitetno radi s kamenom i uvjeri Vas da će Vam napraviti upravo onakav kamin kakav želite, ne budite sigurni da je upoznat s pravilima koja je potrebno poštovati da bi taj kamin ispravno funkcionirao. Zapitajte se želite li zaista povjeriti instalaciju uređaja u kojem gori vatra i razvija se temperatura od nekoliko stotina stupnjeva i razni nusprodukti gorenja osobi koja nije stručna u tom poslu!

Od otvorenih kamina koji dime u prostor, preko neadekvatno pripremljenih preduvjeta koji su ključni za ugradnju kamina pa sve do kamina s ugrađenim ložištem koja nisu pravilno ugrađena, spojena na dimnjak, izolirana itd. – sve su to situacije koje vam mogu otežati pa čak i ugroziti život nakon nepravilne instalacije.

Kod instalacije kamina s ugrađenim ložištem kakvih je danas vjerojatno preko 90%, potrebno je obratiti pažnju na sljedeće osnovne preduvjete:

  • dimnjak (materijal, promjer cijevi, visina dimnjaka, priključak, kapa dimnjaka)
  • optimalni promjer dimnjaka za otvorene kamine iznosi 250 -300 mm, a za kamine sa ugrađenim ložištima 200 – 250 mm; ukoliko imate manji promjer dimnjaka, bez brige – nazovite nas da Vam preporučimo tip kamina i ložišta koji će se uklopiti i na manje promjere
  • dimnjak bi trebao biti minimalno 4 m visine od priključka ložišta za kamin; priključak u dimnjak mora biti pod kutem od 45 stupnjeva; visina priključka mora biti na visini min. 180-200 cm od gotovog poda.
  • dovod vanjskog zraka do prostora oko ložišta – optimalan promjer cijevi za dovod vanjskog zraka je 160 mm, a promjer može biti podijeljen u dvije ili tri cijevi manjeg promjera
  • podloga na koju se postavlja kamin (uvijek se postavljaju na čvrstu i stabilnu podlogu; svojom težinom stvaraju pritisak te ih nije preporučljivo stavljati na podloge s mekim izolacijama pošto dolazi do stiskanja iste te pucanja na kontaktu između kamina i zida)
  • priključak na električni vod (ako se radi o ložištu s ugrađenim ventilatorom ili o ugradnji ventilatora za distribuciju topline u udaljene prostorije)
  • priključak plina (ako se radi o plinskom ložištu)
  • priključak  na sustav centralnog grijanja.

Za sve ove čimbenike postoje odgovarajući standardi koje propisuje struka i koje je potrebno osigurati kako biste postigli pravu funkcionalnost Vašeg kamina.

Nazovite nas i već telefonski možemo inicijalno raspraviti o tome imate li sve preduvjete za ugradnju kamina i kako što lakše osigurati one koji Vam nedostaju.