Kamini Vilsor
Više od 10 godina iskustva u projektiranju, izgradnji i montaži kamina
Oblikujte sami svoju vatru!

Posts Tagged ‘veličina ložišta’

Kako odabrati ložište?

Posted Jul 11 2011 by in Clanci with 0 Comments

Da biste odabrali adekvatno ložište, morate prije svega saznati koliki Vam je unutarnji promjer dimovodne cijevi pošto za promjere dimnjaka manje od 200 mm postoje posebni modeli ložišta. Ako je promjer 200 mm ili širi, niste ograničeni u odabiru ložišta. Tada vaša odluka najčešće ovisi o modelu kamina o čemu ovisi veličina ložišta i broj vrata, te o snazi grijanja i iskoristivosti koju želite postići.

Pročitaj više >> >>